ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช


วัดในจังหวัด

                                                              บัญชีทะเบียนและรหัสวัด

                                                       มีจำนวนวัดทั้งสิ้น 539 วัด ดังนี้

 

อำเภอ ตำบล จำนวนวัด พิมพ์
เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 5
คลัง 5
ท่าวัง 8
ศาลามีชัย 8
ปากนคร 5
ปากพูน 6
ท่างิ้ว 6
โพธิ์เสด็จ 5
กำแพงเซา 6
ท่าเรือ 6
บางจาก 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช 65  
ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก 8
ปากพนังฝั่งตะวันตก 8
คลองกระบือ 10
บ้านใหม่ 7
บ้านเพิง 7
ป่าระกำ 6
ปากแพรก 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ปากพนัง 52  
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 5
เสาธง 5
หินตก 5
ควนชุม 5
ควนพัง 5
ควนเกย 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ร่อนพิบูลย์ 30  
จุฬาภรณ์ ทุ่งโพธิ์ 6
สามตำบล 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ จุฬาภรณ์ 11  
ทุ่งสง ปากแพรก 5
หนองหงส์ 7
นาหลวงเสน 5
ถ้ำใหญ่ 4
ควนกรด 5
เขาโร 4
กะปาง 3
ที่วัง 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ทุ่งสง 38  
บางขัน วังหิน 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ บางขัน 6  
ฉวาง-ช้างกลาง ฉวาง 11
นาแว 6
ช้างกลาง 5
นากะชะ 5
กะเปียด 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ฉวาง-ช้างกลาง 32  
ท่าศาลา-นบพิตำ ท่าศาลา 5
ไทยบุรี 5
ท่าขึ้น 6
หัวตะพาน 7
สระแก้ว 6
กลาย 9
นบพิตำ 8
กะหรอ 9
ดอนตะโก 7
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ท่าศาลา-นบพิตำ 62  
สิชล สิชล 8
ทุ่งปรัง 5
ฉลอง 6
เสาเภา-เปลี่ยน 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ สิชล 25  
หัวไทร หัวไทร 5
ทรายขาว 6
เขาพังไกร 9
แหลม 6
ท่าซอม 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ หัวไทร 31  
เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 5
แม่เจ้าอยู่หัว 5
ท่าขนาน 5
บ้านเนิน 6
การะเกด 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ เชียรใหญ่ 27  
ชะอวด ชะอวด เขต 1 3
ชะอวด เขต 2 5
ท่าประจะ 7
วังอ่าง 5
ท่าเสม็ด เขต 1 7
ท่าเสม็ด เขต 2 5
เคร็ง 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ชะอวด 38  
ลานสกา ลานสกา 6
ขุนทะเล 6
ท่าดี 5
กำโลน 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ลานสกา 22  
ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 4
ทุ่งสัง 5
ท่ายาง 2
กุแหระ 4
บางรูป 5
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ทุ่งใหญ่ 20  
ขนอม ขนอม 11
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ขนอม 11  
พิปูน พิปูน 5
กะทูน 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ พิปูน 11  
พรหมคีรี พรหมโลก 6
บ้านเกาะ 5
ทอนหงส์ 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ พรหมคีรี 17  
นาบอน นาบอน 6
ทุ่งสง 4
รวมจำนวนวัดในอำเภอ นาบอน 10  
ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 4
รวมจำนวนวัดในอำเภอ ถ้ำพรรณรา 4  
เฉลิมพระเกียรติ ดอนตรอ 8
รวมจำนวนวัดในอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 8  
พระพรหม ช้างซ้าย 6
นาสาร 5
นาพรุ 6
รวมจำนวนวัดในอำเภอ พระพรหม 17  


Copyright © 2017 All Rights Reserved.