ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช


การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับหนใต้ ฯ

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนใต้  

จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์  ระดับหนใต้

หัวหน้าพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด และพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด 

และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในหนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ณ วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมี  พระราชวรเวที  ประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์หนใต้/เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน 

ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ

.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวไทร
งานตรวจการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานตรวจการ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระเบียบพระจริยานิเทศก์ ๒๕๔๗
ประมวลภาพงานประชุมพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
งานประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค16
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธ article
กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และสมโภชพระพุทธสิหงค์ (จำลอง) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชลงเเจกจตุปัจจัยเครื่องยังชีพแก่วัดที่ประสบอุทกภัย
คณะสงฆ์วัดบุญนารอบลงแจกของบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ทึ่ง ! พระภิกษุจังหวัดนครศรีธรรมราช ลุยน้ำท่วมเเจกเครื่องยังชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย
ขอเชิญร่วมบุญประเพณี ให้ทานไฟ ณ วัดบุญนารอบ
สานต่อตามแนวพ่อหลวง!!วัดประดิษฐาราม เมืองคอนสานต่อวัตรปฏิบัติ “พ่อท่านนวล” เปิดศูนย์พลัง “บวร” สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกศล ณ วัดมะปรางงาม อ.ฉวาง
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกศล ณ วัดคีรีกันทร์ อ.ลานสกา
พิธีวางดอกไม้จันทร์วัดศิลาชลเขต อ.สิชล
ขอเชิญร่วมงานจิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ณ โรงเรียนท้าวราษฏร์สงเคราะห์
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ณ วัดศิลา อ.ฉวาง
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
งานพระบำเพ็ญราชกุศล ในหลวง ร.๙ ครบรอบ ๑ ปี ณ วัดลานสกา
ประมวลภาพงานเทศกาลลากเรือพระจังหวัดนครศรีธรรมราชCopyright © 2017 All Rights Reserved.