ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพงานประชุมพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพงานประชุมพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวไทร
งานตรวจการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานตรวจการ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับหนใต้ ฯ
ระเบียบพระจริยานิเทศก์ ๒๕๔๗
งานประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค16
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธ article
กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และสมโภชพระพุทธสิหงค์ (จำลอง) ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชลงเเจกจตุปัจจัยเครื่องยังชีพแก่วัดที่ประสบอุทกภัย
คณะสงฆ์วัดบุญนารอบลงแจกของบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ทึ่ง ! พระภิกษุจังหวัดนครศรีธรรมราช ลุยน้ำท่วมเเจกเครื่องยังชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย
ขอเชิญร่วมบุญประเพณี ให้ทานไฟ ณ วัดบุญนารอบ
สานต่อตามแนวพ่อหลวง!!วัดประดิษฐาราม เมืองคอนสานต่อวัตรปฏิบัติ “พ่อท่านนวล” เปิดศูนย์พลัง “บวร” สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกศล ณ วัดมะปรางงาม อ.ฉวาง
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกศล ณ วัดคีรีกันทร์ อ.ลานสกา
พิธีวางดอกไม้จันทร์วัดศิลาชลเขต อ.สิชล
ขอเชิญร่วมงานจิบน้ำชาเสวนาวิชาการ ณ โรงเรียนท้าวราษฏร์สงเคราะห์
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ณ วัดศิลา อ.ฉวาง
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
งานพระบำเพ็ญราชกุศล ในหลวง ร.๙ ครบรอบ ๑ ปี ณ วัดลานสกา
ประมวลภาพงานเทศกาลลากเรือพระจังหวัดนครศรีธรรมราชCopyright © 2017 All Rights Reserved.