ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช


การประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรม เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ภาคใต้ ประจำปี 2561

การประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรม  เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ภาคใต้ 

ประจำปี 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

ณ  ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

โดย

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 ประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ
กิจกรรมต่างๆ

โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะสงฆ์ภาค ๑๖
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมชี้เเจงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพงานพระชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี2561
กิจกรรมการฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(๑๒ ก.ค.๖๑) วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ สวดพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ประมวลภาพงานตรวจข้อสอบนักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพงานประชุมประธานสงฆ์ วัดร้าง/ที่พักสงฆ์Copyright © 2017 All Rights Reserved.