ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletแผนภูมิผู้บริหารคณะสงฆ์
bulletวัดในจังหวัด
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
bulletศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์
bulletเเบบเเปลนเสนาสนะ
bulletตำนานวัดเมืองนครฯ
bulletงานธรรมฑูตนครศรีฯ
bulletงานพระปริยัตินิเทศก์


แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวไทร

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดควนชะลิก และ วัดแหลม อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

More...

พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจการเเละให้คำเเนะนำแก่พุทธบริษัทวัดโบสถ์(ปากนคร) 

More...

พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจการเเละให้คำเเนะนำคณะสงฆ์อำเภอลานสกา

More...

ณ สถานปฎิบัติธรรม "อนีติกัง"

อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

More...

โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะสงฆ์อำเภอในเขตปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

More...

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖๙ คนณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ๑๕๓ ม.๒ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

More...

ณ วัดนาสนธิ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับสมัครด่วน ผู้สมัครอุปสมบทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 

More...

โครงการหมู่บ้านศีล๕ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

More...

Copyright © 2017 All Rights Reserved.